Удостоверителни вериги

Удостоверения на Доставчика на Удостоверителни Услуги

Удостоверителните вериги са служебни сертификати, които трябва да са инсталирани на вашия компютър, за да можете да подписвате с вашия подпис, издаден от B-Trust.

Инсталирайте удостоверителните вериги на B-Тrust:

 

  • Internet Explorer

      Internet Explorer

        Автоматичен инсталатор за всички удостоверителни вериги на B-Trust.
        Изтегли
 • Internet Explorer

    Mozilla Firefox

     Добавка B-Trust Tool за инсталиране на удостоверителните вериги и конфигуриране на Mozilla Firefox.
     Изтегли
 • Базови удостоверения
 • Оперативни удостоверения
 • Удостоверения за време
 • Удостоверения за статус

Базовите удостоверения (Root) се публикуват от Комисията за регулиране на съобщенията в Регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги. Самоиздават се и се самоподписват от Доставчика.

С базовите подписи се подписват другите служебни удостоверения, както и съответният списък с прекратени и временно спрени подписи (RootCA’s CRL).

 

B-Trust Root Qualified CACRL
Обслужва въведената профилирана структура от Доставчика за издаване на удостоверения само за квалифицирани електронни подписи. Подписва и списъка с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този базов удостоверяващ орган.
 
B-Trust Root Advanced CACRL
Обслужва въведената профилирана структура от Доставчика за издаване на удостоверения за усъвършенствани електронни подписи, удостоверения за е-подпис за сървър, за информационен и софтуерен обект и приложно-ориентирани удостоверения. Подписва и списъците с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този базов удостоверяващ орган.
 
 
0700 199 10