Въпроси и отговори / Проблеми и решения

  • Въпроси и отговори
  • Проблеми и решения

 

  • 1. Какво е необходимо да направя, за да придобия електронен подпис?
     
  • 2. Как да подновя изтичащия си електронен подпис?
     
  • 3. Кога ще получа потвърждение по e-mail, че електронния ми подпис е подновен?

     
  • 4. Подадох искане за нов електронен подпис, какво следва?

     
  • 5. Какъв е срока на удостоверението за електронен подпис?
     
  • 6. Утре изтича електронния ми подпис, какво да направя?
     
  • 7. Предстои ми преиздаване на електронен подпис, какво да направя?
     
  • 8. Получих известие по e-mail за подновен срок на действие на електронния подпис, какво да направя?
     
  • 9. Искам да сменя e-mail адреса записан в електронния
    подпис, какво е необходимо?
     
  • 10. Аз съм чужденец, какво да впиша в полето ЕГН?
     
  • 11. Как се прекратява изгубен/откраднат електронен подпис, издаден на чужди граждани и се издава нов?
     
  • 12. Имам електронна поща B-Trust, от къде да вляза в нея?
     
  • 13. Какъв документ се изисква за издаване на Персонален КЕП
    в случай,
    че Автора не може да се яви лично?
  • 14. Какви документи трябва да се представят от фирма регистрирана в чужда държава за издаване на КЕП?
     
  • 15. Ако управител иска да издаде и получи КЕП на свой служител, какви документи трябва да представи?
     
  • 16. Ако служител иска да издаде и получи КЕП на управителя, какви документи трябва да представи?
     
  • 17. Ако един служител иска да издаде и получи КЕП на друг/и служител/и, какви документи трябва да представи?
     
  • 18. Ако служител иска да издаде подпис на себе си, какви документи трябва да представи?
     
  • 19. Какви документи трябва да представя за подновяване
    срока на КЕП?
     
  • 20. От къде да изтегля новите удостоверителни вериги на B-Trust "SHA256"?
     
02 9215115