Новини

17 дек 2015 г.

B-Trust® привежда софтуерите си за електронно подписване в синхрон с Европейските стандарти

 В унисон с Директива 2006/123/ЕО и Решение 2014/148/ЕС, БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ осъвремени B-Trust® софтуерите си за подписване, като ги хармонизира с препоръките на Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI). Това означава, че за в бъдеще документите, подписани с B-Trust® софтуер, ще отговарят на Европейските изисквания и стандарти (SD-DSS), така че да могат да бъдат приемани, навсякъде, където той се поддържа. B-Trust® е първият български Доставчик на Удостоверителни Услуги, който имплементира новите европейски стандарти.

 Единният Пазар на Европейския Съюз е територия без вътрешни граници и регулации, които да пречат на свободното движение на стоки и услуги. На територията му функционират различни е-услуги, както публични, така и частни. В синхрон с Пазарa Европейската Комисия желае да осигури приемане на електронно подписани документи на територията на Съюза и това е залегнало в Директива 2006/123/ЕО. Целта на Директивата е да спомогне за подобряване функционирането на Вътрешния пазар на ЕС в областта на услугите чрез хармонизиране на законодателството, намаляването на излишната административна тежест, намаляване на протекционизма и по-широко отваряне на пазарите. Директивата, обаче, не засяга форматите за създаване на електронен подпис, като към момента в страните-членки са се наложили различни формати и начини за създаване, и верифициране на електронен подпис. Тази многообразност създава пречка пред трансграничното приемане на електронно-подписани документи.

 За да преодолее тези проблеми, ЕС публикува Решение 2014/148/ЕС. Неговата задача е да уреди възможните формати за създаване на е-подпис, като делегира задачата на ETSI. ETSI, от своя страна, публикува нови технически спецификации за базовите профили за усъвършенствани електронни подписи, които имат за цел да ограничат възможностите за избор между съответните стандарти и по този начин подобряват трансграничната оперативна съвместимост. Тези профили обхващат всички нива на съответствие.

 В рамките на Европейския Съюз функционира програма за оперативна съвместимост на публичните услуги на държавите-членки - Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA). Задачата на програмата е да спомага функционирането на Пазара, чрез приемането и налагането на общи стандарти в сферата на ИТ. Сред инициативите на програмата са системата за e-procurement e-Prior, платформата за обмен на документи Open e-TrustEx, платформа за провеждане на анкети EUSurvey и стандарта за създаване на цифров подпис SD-DSS and TLManager.
 Digital Signature Standard (DSS) е стандарт за създаване на електронен подпис. Той е предложен за пръв път от Националния Институт по Стандарти и Технологии на САЩ. Стандартът е представен през 1991 г. и до момента е претърпял 4 ревизии, като последната е от 2013 г (FIPS 186-4). Стандартът засяга алгоритмите за създаване на електронния подпис. Базирайки се на направените предложения по програмата ISA, а именно SD-DSS, ETSI предлага приемането на единни стандарти при подписване на различни формати – PDF, XML и др, съответно PAdES, CAdES, XAdES и ASiC.

 Спецификацията на стандартите можете да откриете тук:
0700 199 10