Новини

16 апр 2013 г.

Достъп до електронното здравно досие с електронен подпис

От 15 април е възможен безплатният достъп до електронното здравно досие на всеки пълнолетен и здравноосигурен гражданин. То съдържа информация за всички прегледи, направления, изследвания, лечения, хоспитализации, дентални услуги и дори предписани лекарства от близкото минало.

Достъпът изисква идентификация на лицето, която може да се осъществи с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), каквито са електронните подписи B-Trust, издавани от БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ или посредством уникален код за достъп от десет символа (букви и цифри). Такъв код за достъп може да бъде получен безплатно във всички представителства на НЗОК след подаване на заявление лично от лицето.

Услугата е налична на адрес https://pis.nhif.bg/main

Електронен подпис B-Trust можете да заявите тук.
0700 199 10