Новини

8 фев 2013 г.

Електронният подпис спестява разходи на новоучредените фирми

Електронният подпис е средството, което дава възможност за бърза връзка с администрацията, при което се пести не само време, но се ползват и преференции от цените на услугите. Така например таксата за регистрацията на фирма в Търговския регистър при подаване на заявка по електронен път е наполовина по-малка – например 80 вместо 160 лв. за ООД или ЕООД, 230 лв. вместо 460 лв. за акционерно дружество или 15 вместо 35 лв. за едноличен търговец.

Публикуването на годишен отчет на Дружество с ограничена отговорност (ООД) в Търговския регистър също е с 50% по-евтино (25 лв.), ако отчетът е подаден с електронен подпис.

Така само от тези две процедури едно ООД (ЕООД) спестява 105 лв. за една година. Тези две процедури могат да бъдат изпълнени и с персонален електронен подпис, който е напромоционална цена от 36 лв. с ДДС до края на месец февруари 2013 г. В допълнение, с него можете да подадете Годишна Данъчна Декларация и да спестите 5% от дължимия данък.

Така електронният подпис се оказва достъпна, но ценна инвестиция за всеки бизнес и придобивка, която увеличава полезната си стойност във времето.
0700 199 10