Новини

22 апр 2013 г.

Издаване на свидетелсво за съдимост чрез електронен подпис

Хората, които не са осъждани или освобождавани от наказателна отговорност с налагане на глоба, вече могат да си извадят свидетелство за съдимост по интернет. Валидността му е 6 месеца. Условието е да имат персонален електронен подпис.

 

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.

 

За идентификация на лицето, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност.

 

Свидетелството е и на английски език и може лесно да се ползва в чужбина. То е универсално, в него няма графа "да послужи пред".

 

Електронното свидетелство за съдимост можете да бъде заявено на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg.

 

Как става това?

 

На адрес https://cs.mjs.bg изберете: ЗАЯВЛЕНИЯ, изберете Вашият персонален електронен подпис,проверете данните, които излизат на екрана. Трябва да се уверите, че Вашето ЕГН, име на кирилица и латиница са изписани правилно в съответствие на документите Ви за самоличност.

 

В следващите стъпки е указано, че документа ще бъде с профил за подписване PKCS7.

 

Отговаря се с ОК и след съобщение за успешно подадено заявление трябва да преведете по банков път 3 лв. по сметката на Министерство на правосъдието. Заявката е валидна 14 дни. Ако в рамките на 14 дневен срок Вие не направите плащане, заявката се анулира.
0700 199 10