Новини

2 дек 2015 г.

НОИ пусна две нови е-услуги

Националният осигурителен институт допълни списъка с електронни услуги с две нови, които могат да се достъпят с B-Trust® електронен подпис:

„Заявление от пенсионер за смяна на настоящ адрес на територията на Република България или друга държава“ - за всички лица, получаващи пенсия и желаeщи да сменят адреса на който я получават и

"Заявление за спиране на пенсия“ - за лица, които по собствено желание искат спиране на пенсията и добавката към нея.

 

Към цялата новина http://www.nssi.bg/newsbg/3836-novieuslugi25112015
0700 199 10