Новини

9 юни 2017 г.

Нов софтуер за подписване с B-Trust квалифициран електронен подпис, независимо от вида браузър

От началото на месец юни клиентите на B-Trust имат възможност за подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП), независимо от използвания от тях браузър и операционна система. Новата локална услуга за електронно подписване – BISS (Browser Independent Signing Service), осигурява работата с удостоверения за КЕП за всички популярни браузъри под операционни системи MS Windows, Linux и MacOS. BISS използва технология, която позволява локално полагане на електронен подпис, без използване на активна компонента. За да се използва е необходима предварителна инсталация на приложението, което можете да намерите на посочения линк.

Във връзка с това, беше създадена платформа за електронно подписване на документи (Web Signing Platform), която заменя B-Trust аплета за подписване и демонстрира възможностите на BISS. Освен това, в нея се създават стандартизирани електронно подписани документи, според Регламент 910/2014. Платформата можете да откриете в сайта на B-Trust, меню „Справки и услуги“ секция „Подписване на електронни документи с електронен подпис on-line“.

Информация за разработчици на услуги, използващи електронен подпис: BISS е локален java web service  и осигурява връзката до частния ключ на КЕП, намиращ се на смарт карта, като използва MS Capi (Microsoft CryptoAPI) или PKCS11 библиотека. Връзката с BISS се осъществява посредством JavaScript (AJAX) извиквания. Спецификация и начините за извикване на Локалната услуга за електронно подписване в браузър при вграждане на услугата в система, използваща КЕП, можете да намерите на посочения линк.

 
0700 199 10