Новини

14 окт 2016 г.

Нова услуга достъпна с Квалифициран Е-подпис на интернет страницата на НОИ

Услугата е „Справка за представени в НОИ данни от издадени болнични листове“ и e достъпнa за регистрираните потребители през онлайн страницата на институцията: рубрика Е-услуги / е-Болнични листове,  раздел „Справки“, където могат да бъдат открити данни за болнични листове, издадени след 01.01.2015 г.

Целта на услугата е лекарите да бъдат подпомогнати при спазване на разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи.

 

Източник: http://www.noi.bg
0700 199 10