Новини

20 май 2013 г.

Нова услуга за подаване на електронни данни от доставчиците на течни горива

Доставчиците на течни горива могат да използват новата е-услуга за подаване на електронни данни чрез интернет сайта на НАП. Те могат да подават електронни данни от доставчик и електронни данни от получател във връзка с изграждане на информационна система „Контрол на горивата“ по изискване на чл.118, ал.10 от ЗДДС. 

Към вече съществуващите е-услуги се прибавя възможността всички осигурени лица да поЗа да се подават посочените електронни документи, е необходимо да се регистрира електронен подпис в секция „Електронни услуги” на портала на НАП чрез подаване на Заявление за ползване на електронните услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощено лице. За услугата „Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС” трябва да се потвърди нивото на достъп (пълен/ частичен) до информацията по предоставяната услуга.

Достъпът до услугата „Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС” се извършва от страницата „Е-услуги с електронен подпис“ на сайта на НАП.

Новата електронна услуга е от полза на всяко лице, което използва ведомствената си бензиностанция единствено за зареждане на собствените си превозни средства, машини, съоръжения и др., не продава гориво и извършва плащанията си към доставчици на гориво само по банков път, при което може да не въвежда в употреба електронна фискална система с нивомери. Вместо това, от началото на май 2013 г. тези лица са длъжни да изпращат информация за доставчика и доставените количества гориво чрез електронната услуга, достъпна на сайта на НАП.

Освен това от 01.05.2013 г. всяко данъчно задължено лице, доставчик или получател по доставка на течни горива, трябва да подава в НАП данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях. Данните се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис в уеб-базирано приложение на интернет страницата на НАП на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата. Това означава, че лицата директно подават данните в НАП чрез интернет страницата на агенцията.
0700 199 10