Новини

2 ное 2016 г.

Нови електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП

Електронните услуги са достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) и позволяват подаване на искане за издаване на удостоверение съгласно чл. 87, ал. 10 от ДОПК от възложител по ЗОП и на искане за издаване на удостоверение съгласно чл. 87, ал.11 от ДОПК от компетентен орган по комплексно административно обслужване (КАО).

Новите електронни услуги целят значително облекчаване на обмена на информация между административните органи в страната и като очакван резултат по-бързо и качествено обслужване на граждани и фирми и са предназначени за всички администрации, в качеството им на възложители по ЗОП или на компетентни органи по КАО.

За да бъдат използвани електронни услуги от възложителите по ЗОП и от компетентните органи по КАО, следва да е подадено Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или заявление за ползване на електронните услуги на НАП от упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до групата "Подаване на искане от възложители по ЗОП/компетентни органи по КАО".

Допълнителни разяснения по процеса могат да бъдат получени и от Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700.

Източник www.nap.bg




0700 199 10