Новини

25 окт 2013 г.

Проектът за Електронна Идентичност на МТИТС, разработен от „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“, с награда за добри практики

Проектът за електронна идентичност чийто бенефициент е МТИТС получи награда за добри практики от Оперативна програма „Административен капацитет“. Освен него, отличен бе и проектът за автоматичен обмен на данни между администрациите. Наградите бяха дадени на министерството от Управляващия орган на ОПАК. Проектите са осъществени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирани от ЕС, чрез Европейския социален фонд – те са на обща стойност 30 млн. лв.

 

Системата за електронна идентичност позволява лесно, удобно и сигурно ползване на електронни административни услуги и е разработена от екипа на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“ от 20.09.2010 г.

 

В рамката на проекта за електронна идентичност е създаден регистър за електронна идентичност и е внедрена централизирана система за следене и управление на информационната сигурност. Главният секретар на МТИТС, г-н Иван Марков информира, че работата по свързването на 34 регистъра и информационни системи на централната администрация продължава. До този момент са създадени 24 електронни услуги за граждани, както и 50 електронни административни услуги за Столична община.0700 199 10