Новини

31 юли 2013 г.

Три нови електронни услуги от НОИ

Oт 1-ви юли НОИ разшири спектъра от услуги които предоставя по електронен път на осигурените лица и бенефициентите на обезщетения. 

Две от услугите са безплатни и дават възможност за предоставяне по интернет на издавани от учебните заведения документи, които удостоверяват качеството на „учащ” на лица, получаващи наследствени пенсии. Ученици и студенти вече могат да изпратят до съответното териториално поделение на НОИ предварително издаден и подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от учебното заведение документ, чрез услугата „Подаване на документ за учащ от лицето”. „Подаване на информация за учащ от учебно заведение”, е другата услугата чрез която ВУЗ или училище директно могат за заявят пред НОИ качеството на учащ за лица, получаващи наследствена пенсия, като подпишат заявлението със своя КЕП. 

Третата нова електронна услуга е „Издаване на удостоверение за трудов/ осигурителен стаж и осигурителен доход от осигурителния архив на НОИ”. Чрез нея, гражданите могат да поискат издаване на съответния образец УП-13, УП-14 или УП-15 от поделенията на НОИ за положен стаж в предприятия, чиито разплащателни ведомости са предадени за съхранение в НОИ, в случай на необходимост от доказване на осигурителен стаж и/или осигурителен доход във връзка с отпускане на пенсии или обезщетения или за начисляване на процент за продължителна работа.
0700 199 10