Новини

14 май 2013 г.

Заявяване на удостоверение за получен доход от пенсия с електронен подпис

От 13 май 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, предлагани през интернет страницата на институцията, съобщиха от НОИ.

Към вече съществуващите е-услуги се прибавя възможността всички осигурени лица да подават заявление по електронен път за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за избран от тях период. За изпращането на заявлението се изисква електронен подпис или ЕГН и ПИК, издаден от НОИ.

Условията за заплащане и получаване на удостоверението са описани в публикуваната инструкция. Услугата е достъпна чрез рубриката "Е-услуги"/ "Административни услуги". 

След избиране на съответната териториална служба на НОИ, трябва да се избере връзката „Административни услуги“ и да се отвори инструкцията „Издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и“ (най-долу в списъка). След натискане на бутона “Request” се отваря самото заявление. След попълване на данните в него, то може да бъде проверено с бутона „Check” или изпратено с бутона “Submit”.
0700 199 10