Подновяване на електронен подпис

  1. Подновяване на електронен подпис
  2. Потвърждаване на данните
  3. Данни за фактура
  4. Начин на плащане и получаване
Свържете подписа си към компютъра и натиснете бутона "Заявка за подновяване". След като подписът бъде подновен, за което ще бъдете уведомени по e-mail, подновяването трябва да бъде записано и върху смарт-картата, чрез бутона "Запис на подновяване".

Заявка за подновяване / Запис на подновяване

 

Инструкция за подновяване срока на валидност - Изтегли

 

Условия за подновяване

Електронният подпис е със срок на валидност една или три години, в завсимост от избора, който сте направили при издаването му. Можете да продължите валидността на подписа си с още една година.

На електронния адрес за кореспонденция ще получите напомнящи имейли съответно 30, 15, 7 и 3 дни преди датата на изтичане на подписа.
Подновяването става с подаване на заявка за подновяване. Следва да бъде заплатена такса за подновяване за една година, съгласно актуалния Ценоразпис.

ВидПодновяване за
1 година (365 дни)
ПреиздаванеE-mail
Персонален КЕП 12,00 лв. 12,00 лв. 12,00 лв.
Професионален КЕП 48,00 лв. 50,00 лв. 12,00 лв.

В заявката за подновяване трябва да посочите дали има промени в данните, вписани в подписа.

 

  • Ако данните остават същите, подписът се подновява, като се удължава единствено срокът на неговата валидност. След датата на подновяване, вие само записвате новият срок на валидност на подписа си върху смарт картата. По имейл ще получите подробни инструкции как да изпълните този процес онлайн. Процесът може да бъде изпълнен и в наш офис, ако предпочитате.

Ако има промяна в данните, вписани в подписа, е задължително той да бъде преиздаден. Ще ви очакваме в наш офис, за да потвърдите данните и самоличността си, и да получите новия подпис.


Заявка за подновяване може да подадете on-line до деня и часа на изтичане на подписа. Може да извършите подновяването и в наш офис, до 30 дни след изтичането му, но имайте предвид, че подписът няма да е активен в този период. И в двата случая подписът се подновява и всички негови атрибути се запазват.

Ако изпуснете тези срокове, валидността на подписа не може да се продължи и трябва да се преиздава - процедурата е като при издаване на нов подпис.


Ако се намирате извън България и не можете лично да посетите наш офис, можете да изпратите ваш пълномощник. Необходимо е той да притежава нотариално заверено пълномощно с апостил.

 

0700 199 10