Електронни подписи

Електронните подписи B-Trust са различни видове - за различни приложения и потребности.

Квалифицирани:

Персонален

За физически лица (граждани).

38.40 лв. за 1 година
60.60 лв. за 3 години

Включва подпис, смарт карта и четец.

Професионален

За юридически лица (фирми).

76.80 лв. за 1 година
158.70 лв. за 3 години

> Включва подпис, смарт карта и четец.
Съветник за избор
на електронен подпис
Научи повече

Специализирани:

Сървърен

Удостоверява идентичността на сървъра и осигурява сигурна комуникация с него. 144 лв. за 1 година.
240 лв. за 2 години / 300 лв. за 3 години

Обектен

Удостоверява идентичността на софтуерен или информационен обект и доказва авторство върху него. 240 лв. с ДДС за една година

Приложен

За достъп до корпоративен сървър, за защита на електронна поща, за вътрешно-фирмени цели.Цена: 18 лв. с ДДС
                               Помощна информация
Все още нямате подпис?
Какво е електронен подпис?
Електронният подпис е средство за подписване на електронни документи от името на физическо или юридическо лице. Можете да подписвате документи, нареждания за парични преводи, файлове, кореспонденция и други от свое име или от името на фирма.
Къде се ползва електронен подпис?
Навсякъде, където има електронни услуги, които изискват сигурен обмен на данни и автентифициране на потребителя.
Цени
Проверете цената на електронния подпис, който ви е нужен. Цената на всеки тип подпис е различна в зависимост от приложението му.
Документи
Всички документи и формуляри, събрани на една страница.
Системни изисквания
Можете да използвате електронен подпис с голям набор от операционни системи и браузъри. Проверете кои от тях се поддържат.
Вече имате подпис?
Инсталиране
За да заработи подписа ви, трябва да инсталирате нужния софтуер и да направите някои настройки. Изпълнете процеса на инсталация, ако подписа ви е нов, ако сте сменили компютъра си или сте преинсталирали операционната му система.
Подновяване
Подайте заявка за подновяване, ако сте получили известие, че срокът на валидност на електронния подпис изтича.
Временно спиране, възобновяване или постоянно прекратяване
В случай на специални обстоятелства можете да спрете временно или да прекратите действието на електронен подпис.
Проверка за изправност

Уверете се, че подписът ви функционира правилно, преди да започнете да го използвате.

Софтуер и помощни програми
Изтеглете специализиран софтуер, който ще ви помогне по-лесно да настроите компютъра си и да подписвате файлове.
Удостоверителни вериги
Инсталирайте удостоверителните вериги, за да работи подписа ви нормално. Тук ще намерите всички служебни удостоверения на Доставчика на Удостоверителни Услуги - БОРИКА АД, събрани на едно място: базови, оперативни, за време.
0700 199 10