Документи

Необходими документи за издаване, преиздаване и продължаване на електронен подпис
Издаване на персонален електронен подпис:
Издаване на професионален
електронен подпис:
Подновяване на електронен подпис:
Издаване на електронен подпис за сървър:
Документи по ЗЕДЕП
Пълномощно - образци

В случай, че не може да се явите лично за издаване и получаване на своя КЕП, е необходимо да упълномощите свой представител. В зависимост от начина на упълномощаване, трябва да попълните еднин от посочените по-долу образци на пълномощни. Подробно описание, кое пълномощно, в кой случай се използва, може да намерите в секция "Въпроси и отговори". 

0700 199 10