Карти и карточетци за електронни подписи

Законът за електронният документ и електронният подпис /ЗЕДЕП/ изисква квалифицираните електронни подписи да бъдат съхранявани  на устройство с високо ниво на сигурност. Такова устройство е смарт-картата, върху която се записват удостоверението за електронен подпис заедно с публичния и частния ключ. Достъпът до записаната върху картата информация става посредством  секретен ПИН код. Върху една смарт-карта могат да бъдат записани повече от едни електронни подписи. Необходимо условие е Авторът им да е едно и също лице, тъй като достъпа до тях става посредством един общ ПИН код. Смарт-картата се свързва с компютъра посредством карточетящо устройство - карточетец.

 

На клиента се предоставя възможност да избира между два типа смарт-карти и карточетци – SIM формат и стандартен. При SIM формата картата и четеца се намират в едно устройство, докато при стандартния формат двете устройства са разделени. 

Стандартен формат

Standard
При стандартния формат картата и четецът са разделени. Удобен е за работа в офис на настолен компютър.

SIM формат

SIM
Картата и четецът са в едно устройство. Удобен за хора, които често са в движение, ползват преносим компютър или ползват електронния си подпис на няколко компютъра.
 

Моделите на изображенията са примерни. БОРИКА АД си запазва правото да променя моделите на предлаганите карти и карточетци без предварително известие.

Карти и четци B-Trust

В таблиците е представена информация за предлаганите от B-Trust смарт-карти и карточетци на одобрени доставчици.

 

Актуалните цени на продуктите са публикувани на страницата Цени

 

Карти
 
Смарт картаФункционалност
Gemalto IDPrime MD 840 (SIM/standart size) Издаване, преиздаване и подновяване на удостоверение за КЕП

JCOP v2.4.1 (SIM/standard size)

Издаване, преиздаване и подновяване на удостоверение за КЕП

 

Карточетци
 
КарточетецПроизводител
Gemalto IDBridge K30 (SIM size) Gemalto
Omnikey 1021 (standart size) HID Global
ACR 38 USB (standard size) Advanced card Systems
ACR39U ICC Advanced card Systems

Съвместими карти и четци

Следните карти и четци са съвместими с подписите B-Trust и работят напълно надеждно с тях. Ако разполагате с някои от тях, то вашия подпис B-Trust може да бъде инсталиран и ползван с такава карта и четец.

 

За тези смарт-карти и карточетци Доставчикът предлага и поддържа само удостоверенията за електронен подпис (без софтуера и драйверите). Генерирането на двойка ключове, както и записа на удостоверенията за КЕП върху смарт-картата, се извършват от Клиента. 

 

Карти
 
Смарт картаФункционалност
Siemens CardOS v4.3B Издаване, преиздаване и подновяване на удостоверение за КЕП
Datakey 330U/ Model 330U Издаване и преиздаване на удостоверение за КЕП. Подновяване не се поддържа.
iKey 2032 Token  Издаване и преиздаване на удостоверение за КЕП. Подновяване не се поддържа.
ActivCard Gold  Издаване и преиздаване на удостоверение за КЕП. Подновяване не се поддържа.
ActivCard USB Token  Издаване и преиздаване на удостоверение за КЕП. Подновяване не се поддържа.
ActivCard Java64K ActivClient Profile  Издаване и преиздаване на удостоверение за КЕП. Подновяване не се поддържа.
ActivCard USB Key Java64K Издаване и преиздаване на удостоверение за КЕП. Подновяване не се поддържа. 
GemSAFE Xpresso Издаване и преиздаване на удостоверение за КЕП. Подновяване не се поддържа. 

 

Карточетци
 
КарточетецПроизводител
ACR 38T USB (SIM size) Advanced card Systems
CardMan Omnikey 6121 USB (SIM size)  Omnikey 
PinPad Omnikey 3621 USB (standard size) Omnikey
CardMan Omnikey 3121 USB  Omnikey 
CardMan Omnikey 3021 USB   Omnikey
SCR 335 USB   SCM Microsystems
Argos Mini II USB Todos
ActivCard USB Reader ActivIdentity

GemPC USB,

GemPC Serial,

GemPC Twin
GemPlus
CardMan Omnikey 1010 Serial Omnikey
0700 199 10