Къде се използва електронен подпис?

Електронни услуги с електронен подпис

На тази страница ще намерите информация за най-популярните електронни услуги, разделени по категории.

 • Общи приложения
 • Публични услуги
 • Електронно банкиране
 • Други Услуги
Общи приложения

За физически и юридически лица

Обмен на документи с администрацията

Можете да използвате електронните услуги на държавната и общинска администрация – например да подавате данъчни декларации, молби, жалби и всякакви други документи, които обменяте с държавните структури.

Банкирате сигурно онлайн

Използването на електронен подпис гарантира най-висока степен на сигурност, което е от особена важност, когато става дума за парите Ви. Банките препоръчват използването на електронен подпис, защото той в най-голяма степен изключва злоупотреби и възможност за манипулации. Нещо повече – наличието на електронен подпис е едно от задължителните изисквания, ако желаете да ползвате активни операции, включително да нареждате плащания по Интернет.

Наред с високото ниво на сигурност, електронният подпис предлага и несравнимо удобство при използване на онлайн банкиране – можете да използвате няколко различни системи с един електронен подпис, което опростява работата Ви, пести време и Ви дава достъп до Вашите пари независимо къде се намирате.

Списък на банките, които поддържат електронен подпис за достъп до системите си и подписване на банкови документи, можете да намерите в секция "Електронно банкиране".

За защитен обмен на информация 

Можете да подписвате кореспонденцията си, така че да сте сигурни, че тя остава непроменена по пътя си в Интернет до достигане на точния получател. Електронните подписи предлагат механизъм за криптиране на  информацията, така че тя да остане напълно конфиденциална.
 

За фирми

 • Подавате данъчни, осигурителни и трудови документи: справки-декларации и дневници по ДДС (към НАП, НОИ, Митници), Интрастат и други, регистрирате трудови и граждански договори;
 • Издавате електронни фактури, които са признати електронни документи и по този начин пестите разходи и време, подобрявате отношенията с партньорите и клиентите си;
 • Преминавате към безхартиен документооборот и съхранение. Така намалявате разходите и ускорявате бизнес процесите. Използвайте нашия специализиран софтуер за електронно подписване на документи и поддържайте е-архив;
 • Въвеждате политика на подписване на вътрешния документооборот. Така повишавате прозрачността и осигурявате достоверност и неотменност на фирмените процеси.

Специални приложения

Специализирани подписи се използват за различни приложения като:

 • удостоверяване на автентичността на данните на сървър;
 • защита на електронна поща;
 • криптиране/декриптиране на информация;
 • удостоверяване на самоличност във виртуални частни мрежи (VPN).
0700 199 10