Персонален електронен подпис

С този подпис представлявате себе си като физическо лице.

 
 

Цена без карта и четец:
12 лв. с ДДС за 1 година.
34.20 лв. с ДДС за 3 години.
Цената включва квалифициран електронен подпис и комплект смарт карта и USB четец.38.40 лв. с ДДС за 1 година

60.60 лв. с ДДС за 3 години

Заявяване
 
  • Необходими документи
  • Инсталиране

За издаване на персонален електронен подпис е нужно да бъде подадено искане (заявка) от името на Автора (физическото лице).

Подписът следва да бъде получен от Автора или негов упълномощен представител при личното му явяване в офис на БОРИКА АД.

Необходими документи за издаване:

  1. Документ за самоличност на Автора или на негов пълномощник, ако за получаване на подписа е упълномощено друго лице.
  2. Нотариално заверено пълномощно на упълномощения. Образец на пълномощно може да намерите в секцията "Документи".
  3. Договор за удостоверителни услуги. Договорът ще ви бъде предоставен за подпис при получаване на подписа в наш офис. В секцията "Документи" можете да се запознаете със съдържанието на договора предварително.
  4. Попълнена онлайн заявка за електронен подпис.
  • Приложения
  • Ползи

Електронният подпис изпълнява ролята на саморъчен подпис, с който подписвате документи и се идентифицирате онлайн.

За подробности, вижте Какво е електронен подпис?

С Квалифициран Електронен Подпис подписвате и подавате електронни документи през Интернет до административни служби и организации: НАП, НОИ, Агенция Митници, Агенция по вписванията и други; банкирате онлайн в системите за онлайн банкиране на повечето търговски банки в България.

Вижте Къде се ползва електронен подпис?

Персоналният електронен подпис е предназначен за физически лица. С персонален подпис не можете да представлявате фирма. За да представлявате фирма, ви е нужен Професионален електронен подпис.

0700 199 10