Системни изисквания

За да използвате електронен подпис, са Ви нужни компютър и браузър.

Актуален списък на поддържаните операционни системи и браузъри е даден в таблицата:

* От 08.04.2014 г. Windows XP е спрян от поддръжка от Microsoft. В определени случаи това може да доведе до невъзможност за използване на електронен подпис под тази версия на операционната система.

** Ако използвате Thin Client (тънък клиент) е възможно карточетеца и/или смарт картата да не се поддържат от него. Поддръжката им в тънкия клиент е в компетенциите на неговия производител. 

Операционна системаВерсия на интернет браузъраСофтуер за B-Trust смарт карта
 

Internet

Explorer 9.04

Internet

Explorer 10

Internet

Explorer 11
Firefox 48+

Cryptovision

Gemalto

Windows XP x32  Professional  SP3 - - - Да Да Да
Windows Vista x32 Home Premium SP2 Да - - Да Да Да
Windows 7 x32/x64 Enterprise SP1 Да Да Да Да Да Да
Windows 7 x32/x64 Professional SP1 Да Да Да Да Да Да
Windows 7 x32 Home Premium SP1 Да Да Да Да Да Да
Windows Server 2003 x32 Standard SP2 Да - - Да Да Да
Windows Server 2008 x32 Standard SP2 Да - - Да Да Да
Windows Server2008 R2 x64 Standard SP1 Да - - Да Да Да
Windows 8 x32/x64 Ultimate - Да Да Да Да Да
Windows 8 x32/x64 Entreprice - Да Да Да Да Да
Windows 10 x32/x64 Professional - - Да Да Да Да
Windows 10 x32/x64 Enterprise - - Да Да Да Да
Mac OS X v10.11 El Capitan - - - Да Да Да
Mac OS X v10.10 Yosemite - - - Да Да Да
Linux x32/x64 Ubuntu 14.04 - - - Да Да Да
Linux x32/x64 OpenSuse 13.1 - - - Да Да Да
 
0700 199 10