Временно спиране/прекратяване

Управление на електронен подпис - временно спиране, възобновяване и прекратяване

Ако изгубите или откраднат електронния ви подпис, следва незабавно да заявите неговото спиране!

Заявете временно спиране, прекратяване или възобновяване след временно спиране на тел. 0700 199 10 (денонощно) или  попълнете заявка за промяна на състоянието и я донесете в наш офис.


На управление подлежат всички валидни удостоверения за електронен подпис на B‐Trust. Не подлежат на управление прекратени удостоверения или  удостоверения с изтекъл срок на действие.

Управление се налага в случай на:

  • Изгубен или откраднат електронен подпис;
  • Изтрит частен ключ;
  • Напуснал служител на фирма;
  • Смяна на удостоверени данни на Титуляря или Автора, или други данни в удостоверението;
  • Електронният подпис е компрометиран или има съмнение за това;
  • Електронният подпис е станал недостъпeн за използване.

 

Сигнал за управление могат да подадат Авторът, Титулярят на удостоверението или техен упълномощен представител.

Временно спиране (Hold) – за период до 48 часа

 

Временното спиране на електронния подпис се осъществява при подаден сигнал за конкретно B-Trust удостоверение, подлежащо на управление. Сигналът може да бъде телефонно обаждане, факс, e-mail, попълнена и подписана хартиена заявка за управление на удостоверение.

Ако до 48 часа Авторът, Титулярят или упълномощено лице не предяви искане за окончателно прекратяване, временното спиране се отменя и подписът отново е активен.

Възобновяване след временно спиране (Restore)

 

Възобновяването става автоматично 48 часа след подаване на сигнала за временно спиране, ако не е подадена заявка за прекратяване. Възобновяване може да се направи и по-рано, ако подписът е станал отново достъпен за използване - например, намерена е изгубената смарт-карта. Възобновяване може да бъде поискано чрез телефонно обаждане, факс, e‐mail, попълнена и подписана хартиена заявка за управление на удостоверение.

Прекратяване (Revoke)

 

Прекратяването е необратимо действие, при което електронният подпис се анулира. Прекратяването става след проверка от B-Trust на подадения сигнал.

Сигналът може да бъде единствено и само попълнена и саморъчно подписана от Автора, Титуляря или техен упълномощен представител хартиена заявка за управление на удостоверение.

Прекратяването се предхожда от временното спиране на подписа за 48 часа.

0700 199 10