Въпроси и отговори / Проблеми и решения

 • Въпроси и отговори
 • Проблеми и решения

 

 • 1. Какво е необходимо да направя, за да придобия електронен подпис?
   
 • 2. Как да подновя изтичащия си електронен подпис?
   
 • 3. Кога ще получа потвърждение по e-mail, че електронния ми подпис е подновен?

   
 • 4. Подадох искане за нов електронен подпис, какво следва?

   
 • 5. Какъв е срока на удостоверението за електронен подпис?
   
 • 6. Утре изтича електронния ми подпис, какво да направя?
   
 • 7. Предстои ми преиздаване на електронен подпис, какво да направя?
   
 • 8. Получих известие по e-mail за подновен срок на действие на електронния подпис, какво да направя?
   
 • 9. Искам да сменя e-mail адреса записан в електронния
  подпис, какво е необходимо?
   
 • 10. Аз съм чужденец, какво да впиша в полето ЕГН?
   
 • 11. Как се прекратява изгубен/откраднат електронен подпис, издаден на чужди граждани и се издава нов?
   
 • 12. Имам електронна поща B-Trust, от къде да вляза в нея?
   
 • 13. Какъв документ се изисква за издаване на Персонален КЕП
  в случай,
  че Автора не може да се яви лично?
 • 14. Какви документи трябва да се представят от фирма регистрирана в чужда държава за издаване на КЕП?
   
 • 15. Ако управител иска да издаде и получи КЕП на свой служител, какви документи трябва да представи?
   
 • 16. Ако служител иска да издаде и получи КЕП на управителя, какви документи трябва да представи?
   
 • 17. Ако един служител иска да издаде и получи КЕП на друг/и служител/и, какви документи трябва да представи?
   
 • 18. Ако служител иска да издаде подпис на себе си, какви документи трябва да представи?
   
 • 19. Какви документи трябва да представя за подновяване
  срока на КЕП?
   
 • 20. От къде да изтегля новите удостоверителни вериги на B-Trust "SHA256"?
   
 • 21. Софтуер за подписване. Combo Lite не се поддържа
0700 199 10