Въпроси и отговори / Проблеми и решения

 • Въпроси и отговори
 • Проблеми и решения

 

 • 1. Неуспешна оторизация с електронен подпис в НАП.

  Възможни решения:

  1. Автоматичен конфигуратор на IE.
  Необходимо е да направите настройки на Вашия браузър. Изтеглете автоматичния конфигуратор за Internet Explorer от тук. Стартирайте го и потвърдете с RUN/Start и изчакайте приключването на настройките.

  2. Направете тест за работоспособност на електронния подпис от тук.

  При неуспешен резултат от теста, изпълнете посочените възможни решения.

   
 • 2. Internet Explorer не намира електронния подпис.
   
 • 3. Internet Explorer намира електронния подпис, но не изисква

  въвеждане на ПИН код.

  Възможни решения:

  1. Обновете драйверите на карточетеца:

  • За четец ACR

  С десен бутон на мишката от My Computer изберете Manage/Device Manager/Smart card readers. Кликнете на драйвъра на четеца с десен бутон и избере Update Driver Software. В появилия се прозорец изберете Browse my computer for driver software / Let me pick from a list of device drivers on my computer / Next. На следващия екран, в списъка с драйвери, маркирайте Microsoft USB CCID... и натиснете Next. Изчакайте да завърши процедурата и рестартирайте компютъра.

  • За четец OMNIKEY

  С десен бутон на мишката от My Computer изберете Mаnage/Device Manager/Smart card readers. Кликнете на драйвъра на четеца с десен бутон и избере Update Driver Software. В появилия се прозорец изберете Browse my computer for driver software / Let me pick from a list of device drivers on my computer / Next. На следващия екран, в списъка с драйвери, маркирайте OMNIKEY 6121 (или 3121) и натиснете Next. Изчакайте да завърши процедурата и рестартирайте компютъра.

  2. Изтриване SSL статуса и рестартиране на Internet Explorer:

  Кликнете в IE на Tools / Internet options / Content / Clear SSL State. Потвърдете с YES, след това кликнете на таба General и на бутона Delete. В отворилия се прозорец маркирайте Temporary Internet Files и Cookies и натиснете бутона Delete. Изчакайте да завърши изтриването и кликнете на таба Advanced, бутона Reset… Потвърдете на отворилия се екран с YES. По този начин се изчистват всички настройки на браузъра. 

   
 • 4. Съобщение за грешка в електронните услуги на НАП:

  „Не е поставена смарт карта“.

   
 • 5. Съобщение за грешка в електронните услуги на НАП:

  „Файлът не може да бъде намерен“

   
 • 6. Сертификатът Ви е подновен и записан на картата, но не можете  да работите с електронните услуги на НАП.
   
 • 7. Индикацията на четеца Ви „премигва“, не можете да използвате подписа.

  Възможни решения:

  1. Отворете капачето и проверете дали картата е поставена правилно като се ориентирате по изображението, изобразено на четеца.

  2. Обновете драйверите на карточетеца:

  • За четец ACR

  С десен бутон на мишката от My Computer изберете Manage/Device Manager/Smart card readers. Кликнете на драйвъра на четеца с десен бутон и избере Update Driver Software. В появилия се прозорец изберете Browse my computer for driver software / Let me pick from a list of device drivers on my computer / Next. На следващия екран, в списъка с драйвери, маркирайте Microsoft USB CCID… и натиснете Next. Изчакайте да завърши процедурата и рестартирайте компютъра.

  • За четец OMNIKEY

  С десен бутон на мишката от My Computer изберете Manage/Device Manager/Smart card readers. Кликнете на драйвъра на четеца с десен бутон и избере Update Driver Software. В появилия се прозорец изберете Browse my computer for driver software / Let me pick from a list of device drivers on my computer / Next. На следващия екран , в списъка с драйвери, маркирайте OMNIKEY 6121 (или 3121) и натиснете Next. Изчакайте да завърши процедурата и рестартирайте компютъра.

  3. Направете тест за работоспособност на електронния подпис от тук.

  При неуспешен резултат от теста, изпълнете посочените възможни решения.

   
 • 8. След инсталация на електронен подпис не се разпознава картата (подписът не може да се използва).

  Възможни решения:

  1. Проверете дали приложението за смарт карти (долу вдясно при часовника) реагира, като кликнете с десен бутон на мишката и избирате ПАУЗА, след това десен бутон - ПРОДЪЛЖИ.

  2. Обновете драйверите на карточетеца:

  • За четец ACR

  С десен бутон на мишката от My Computer изберете Manage/Device Manager/Smart card readers. Кликнете на драйвъра на четеца с десен бутон и избере Update Driver Software. В появилия се прозорец изберете Browse my computer for driver software / Let me pick from a list of device drivers on my computer / Next. На следващия екран, в списъка с драйвери, маркирайте Microsoft USB CCID… и натиснете Next. Изчакайте да завърши процедурата и рестартирайте компютъра.

  • За четец OMNIKEY

  С десен бутон на мишката от My Computer изберете Manage/Device Manager/Smart card readers. Кликнете на драйвъра на четеца с десен бутон и избере Update Driver Software. В появилия се прозорец изберете Browse my computer for driver software / Let me pick from a list of device drivers on my computer / Next. На следващия екран, в списъка с драйвери маркирайте OMNIKEY 6121 (или 3121) и натиснете Next. Изчакайте да завърши процедурата и рестартирайте компютъра.

  3. Направете тест за работоспособност на електронния подпис от тук.

  При неуспешен резултат от теста, изпълнете посочените възможни решения. 

   
 • 9. Компютърът Ви блокира след като поставите четеца.
   
 • 10. Съобщение за зареждане на библиотеки в е-услугите на Агенция митници и Агенция по вписванията.
   
 • 11. Не се показва  лентата за инсталация на АctiveX в Internet Explorer.

  Възможни решени:

  1. Изтриване на SSL статуса и рестартиране на Internet Explorer:

  Кликнете в IE на Tools / Internet options / Content / Clear SSL State. Потвърдете с YES, след това кликнете на таба General и на бутона Delete. В отворилия се прозорец маркирайте Temporary Internet Files и Cookies и натиснете бутона Delete. Изчакайте да завърши изтриването и кликнете на таба Advanced, бутона Reset… Потвърдете в отворилия се екран с YES. По този начин се изчистват всички настройки на браузъра.

  2. Изтеглете автоматичния конфигуратор за настройки на браузера от тук. Старирайте го и потвърдете с RUN/Start и изчакайте приключването на настройките. 

  3. Направете тест за работоспособност на електронния подпис от тук.

  При неуспешен резултат от теста, изпълнете посочените възможни решения.

   
 • 12. Отблокиране на смарт-карта при блокиран ПИН код.
   
 • 13. Грешка при подаване на заявка за издаване и подновяване на КЕП през операционна система MS Windows XP, MS Windows 7 и MS IE.
   
 • 14. Антивирусната ми програма засича е-подписа като вирус.
 • 15. Не мога да подпиша с е-подпис в Търговския регистър.
  Не се зарежда Java.

   

  Описание на проблема:

  Причина за това може да бъде липсата на инсталирана Java на компютъра или наличие на повече от една инсталация.

  Възможни решения:

  Проверете в control panel в add or remove programs или programs and features, в зависимост от версията на Windows, за инсталация на java.

  1. В случай че няма инсталирана java е необходимо да я инсталирате от официалния сайт www.java.com, след което да рестартирате компютъра.

  2. Ако Java е инсталирана повече от веднъж, необходимо е да деинсталирате всички версии на Java, след което отново да инсталирате последната версия от официалния сайт www.java.com и да рестартирате компютъра.

  Възможно е, поради security настройки на Java, отново да има има проблем с подписването с КЕП. Kонсултирайте се с компютърен специалист преди да предприемете действия по занижаване на нивото на сигурност от контролния панел на Java.

 • 16. Проблем при работата на електронния подпис след актуализация до Windows 10.
   
02 9215115