Новини

28 юни 2017 г.

БОРИКА АД успешно премина одита за съответствие с Регламент 910/2014

БОРИКА АД е първият доставчик на удостоверителни услуги в България,  преминал успешно одит за оценяване на съответствието с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно „Електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар“. Акредитираният в съответствие с регламента оценяващ орган LSTI EAST EUROPE установи пълно съответствие с изискванията на регламента.

Потвърдено бе, че предоставяните от БОРИКА удостоверителни услуги:

и

са в съответствие с регламента.

Резултатът от одита се предоставя на Надзорния орган в България, в правомощията на когото е да потвърди квалифицирания статут на БОРИКА АД като доставчик на удостоверителни услуги.
0700 199 10