Новини

22 май 2018 г.

Нови правила за защита на данните на клиентите на B-Trust, в съответствие с регламент GDPR

Уважаеми клиенти,

На 25 май ще влезе в сила новият Общ регламент на ЕС за защита на личните данни: Регламент 2016/679 GDPR - General Data Protection Regulation. Той ще засегне всяка институция, организация и бизнес у нас, които съхраняват лични данни на своите крайни потребители физически лица.

Като компания, отговорна за своите клиенти, БОРИКА разработи и въведе правила за работа, в съответствие с новите регулаторни изисквания. Те гарантират пълна защита на личните данни на клиентите на услугата електронен подпис B-Trust.

В сайта на услугата ще откриете ДОКУМЕНТ с детайлна информация за това по какъв начин и за какъв период се съхраняват личните данни, как се обработват и предоставят на трети страни - държавни институции, правата на клиентите, както и контактна информация на Длъжностно лице, отговорно за защита на данните в БОРИКА АД (Data Protection Officer -DPO).
Новите правила влизат в сила от 25 май 2018.

При въпроси, свързани с прилагането на Регламента от страна на БОРИКА АД, можете да се обръщате към г-н Иван Лазаров, DPO, на имейл адрес: DPO@borica.bg

 

Информация за собственика на лични данни
0700 199 10