Промоции

21 авг 2013 г.

10 електронни фактури към всеки електронен подпис

Всеки притежател на валиден Квалифициран Електронен Подпис B-Trust – юридическо лице има възможност да получи безплатен пакет от 10 електронни фактури от eFaktura.bg. За целта трябва просто да посетите един от 28-те офиса на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД, където безплатният пакет електронни фактури да бъде активиран към вашия електронен подпис.
След изчерпването на безплатните електронни фактури вече имате възможност да закупите един от двата предплатени пакета, с които да продължите да използвате услугата. Подробна информация ще намерите на адрес www.efaktura.bg.
0700 199 10