Проверка на валидност на електронен подпис

Проверка на валидност на удостоверение за електронен подпис

Качете удостоверение за електронен подпис експортирано във формат ".cer", за да проверите валидността му.

(не е избран файл)
Валидност на електронен подпис от файл
Проверен файл DER кодиран бинарен X.509 формат
Статус
Вид
Сериен номер
  • Срок на
  • валидност
  • От:
  • До:
0700 199 10