Проверка на статус на електронен подпис

Проверка на удостоверение за е-подпис

Качете удостоверение за електронен подпис експортирано във формат ".cer", за да проверите валидността му.

(не е избран файл)
Статус на електронен подпис от файл
Проверен файл DER кодиран бинарен X.509 формат
Статус
Вид
Сериен номер
  • Срок на
  • валидност
  • От:
  • До:
02 9215115