За Нас

БОРИКА АД издава удостоверения за електронен подпис под запазената търговската марка B-Trust®.

 

БОРИКА АД е акционерно дружество, собственост на Българска Народна Банка и търговските банки в страната. Компанията удовлетворява потребностите на своите акционери и клиенти като покрива и поддържа високи стандарти за качество, надеждност и сигурност.

 

БОРИКА АД е регистриран Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ) в Комисията за Регулиране на Съобщенията (КРС) с удостоверение № 2 от 25.09.2003 г. и решение № 994/09.09.2010 г. в съответствие с действащата в страната законова и нормативна рамка. Компанията е вписана в регистрите на Доставчиците на Удостоверителни Услуги в България и Европа.

 

БОРИКА АД изгражда, оперира и развива национална PKI инфраструктура за издаване на електронни удостоверения (electronic signature certificates) и удостоверителни услуги (certificate services) с удостоверяващ орган B-Trust®.

 

БОРИКА АД развива и поддържа основната информационно-технологична инфраструктура на платежната индустрия в България.

 

 БОРИКА АД разполага с общо 28 офиса – централен и търговски в гр. София и 26 регионални представителства във всички областни градове.

 

Банковата сметка, по която можете да заплащате услугите и продуктите B-Trust®, е:

IBAN: BG72UNCR75271059563024
BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

 

За повече информация посетете корпоративния сайт на компанията www.borica.bg

0700 199 10