Удостоверителни вериги SHA256

Удостоверения на Доставчика на Удостоверителни Услуги (SHA256)

Удостоверителните вериги са служебни сертификати, които трябва да са инсталирани на вашия компютър, за да можете да подписвате с вашия подпис, издаден от B-Trust.

ВАЖНО: Удостоверенията, маркирани със SHA256, използват хеш алгоритъм от групата SHA-2 в съответствие с Наредбата за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис. Тяхното инсталиране не се препоръчва без основателна причина.

 

  • Базови удостоверения
  • Оперативни удостоверения
  • Удостоверения на Time Stamp
  • Удостверения на орган за валидация

Базовите удостоверения (Root) се публикуват от Комисията за регулиране на съобщенията в Регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги. Самоиздават се и се самоподписват от Доставчика.

С базовите подписи се подписват другите служебни удостоверения, както и съответният списък с прекратени и временно спрени подписи (RootCA’s CRL).

 

B-Trust Root CA Certificate (SHA256)CRL
Обслужва въведената от Доставчика профилирана структура за издаване на удостоверения за квалифицирани и усъвършенствани електронни подписи, удостоверения за сървър, за информационен и софтуерен обект, и приложно-ориентирани удостоверения. Подписва и списъците с прекратени и спрени удостоверения (CRL), издадени от този базов удостоверяващ орган.
0700 199 10